Prastyoningsih, Aris, Joko Santoso, Erinda Pratiwi, Dheny Rohmatika, Ajeng Maharani, and Dewi Prastika. 2022. “Formulation Of Instant Moringa Oleifera Combination Dates (Phoenix Dactylifera L.) As Galactogogues”. Interest : Jurnal Ilmu Kesehatan, January, 225-30. https://doi.org/10.37341/interest.v0i0.384.